X
 
 
 
 
X
„Здравейте, сър! Какво искате да поръчате?“. Така посрещат на входа на заведението журналиста Бурчу Арик от Middle East Eye. На пръв погле...
5 От Руслан Трад
Урбанизацията е движещ фактор за политическа, обществена и икономическа промяна, предлагаща различни възможнос...
Руслан Трад
Знаете ли, че

Според ООН, ако продължаваме да живеем по този начин, през 2030 г. ще ни е необходим еквивалента на две планети, за да поддържаме начина си на живот.