Изобразяването на Цар Самуил в стила на средновековната икона изразява съвременното отношение към неговото дело, заяви по време на церемонията замест...
4 От Найо Тицин
Както знаете в българския език, за да определите дали дадена дума в изречението е подлог трябва да зададете въ...
Найо Тицин
Знаете ли, че

За производството на изкуствен сняг за олимпиадата в Торино са били необходими 825 000 куб. м. вода, достатъчна за град с население 5000 души за 1 година.